Kontakt

Niepubliczne Przedszkole 

„HOCKI-KLOCKI” Magdalena Smułka

ul. Wieluńska 25, 42-217 Częstochowa

NIP 8322055525, Regon 243626352

tel. 698 500 992
mail: sekretariat@hocki-klocki.com.pl

Bank Zachodni WBK S.A.
nr: 81 1090 2590 0000 0001 3196 3838

Zapraszamy w godz.: 07.00 – 17.00

i na nasze strony (zakładka – Wieluńska 25):

www.hocki-klocki.com.pl

www.przedszkole.czestochowa.pl