Zajęcia podstawowe

Jesteśmy przedszkolem działającą na podstawie wpisu do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonego przez Prezydenta Miasta Częstochowy.

Pakiet podstawowy dla dzieci w Przedszkolu „Hocki-Klocki”, oprócz realizacji Podstawy Programowej przewidzianej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, obejmuje także:

 • naukę języka angielskiego, 
 • grupowe zajęcia logopedyczne,
 • zajęcia plastyczne,
 • warsztaty kulinarne,
 • gimnastykę ogólnorozwojową („Ruch rozwijający Weroniki Sherborne”, Carola Orffa, Rudolfa Labana, metoda Kniessów),
 • zajęcia sportowe „Przedszkoliada”,
 • dziecięcą matematykę wg. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej,
 • nauka liter wg. Ireny Majchrzak,
 • metodę aktywnego słuchania muzyki wg. Batti Strauss,
 • cykliczne wizyty ciekawych gości,
 • udział dzieci w konkursach lokalnych i ogólnopolskich.

przedszkole czynne:

7.00 - 17.00

telefon kontaktowy:

698 500 992
zapraszamy