Cele przedszkola

  • wdrażanie dzieci do samodzielności, aktywności i kulturalnego zachowywania się poprzez zabawę i kontakty z rówieśnikami,
  • kształtowanie odporności emocjonalnej i radzenie sobie z trudnościami,
  • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień, zainteresowań i talentów,
  • budowanie systemu wartości tak by dzieci wiedziały, co jest dobre, a co złe,
  • poznanie wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym,
  • rozwijanie aktywności fizycznej i umiejętności prawidłowego spędzania wolnego czasu,
  • rozwijanie wrażliwości na sztukę oraz umiejętności wypowiadania się poprzez sztukę, muzykę, plastykę i sport,
  • przygotowanie dzieci do nauki szkolnej.

przedszkole czynne:

7.00 - 17.00

telefon kontaktowy:

698 500 992
zapraszamy