Kontakt

Niepubliczne Przedszkola „HOCKI-KLOCKI”

ul. Łęczycka 29A, 42-202 Częstochowa

ul. Wieluńska 25, 42-218 Częstochowa

tel. 698 500 992, 519 317 396
mail: sekretariat@hocki-klocki.com.pl

PKO Bank Polski S.A.
nr: 24 1020 1664 0000 3102 0505 4160

Zapraszamy w godzinach: 07.00 – 17.00

i na nasze strony (zakładka – Łęczycka 29A):

www.hocki-klocki.com.pl

www.przedszkole.czestochowa.pl