Edukacja

Jesteśmy placówką działającą na podstawie wpisu do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowy.

Nasze prywatne przedszkola w Częstochowie oferują najlepsze formy edukacyjne swoim podopiecznym.

Edukacja dzieci obejmuje:

 • Realizacja Podstawy Programowej określonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej,
 • naukę języka angielskiego z lektorem,
 • naukę języka hiszpańskiego z lektorem,
 • grupowe i indywidualne zajęcia logopedyczne,
 • gimnastykę ogólnorozwojową („Ruch rozwijający Weroniki Sherborne”, Carola Orffa, Rudolfa Labana, metoda Kniessów),
 • dziecięcą matematykę wg Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej,
 • koncepcję pedagogiki Celestyna Freineta,
 • pedagogikę zabawy,
 • metodę aktywnego słuchania muzyki wg Batti Strauss,
 • stałą współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
 • zajęcia rytmiczno-taneczne z elementami umuzykalnienia.

przedszkole czynne:

7.00 - 17.00

telefon kontaktowy:

698 500 992
zapraszamy