Edukacja

Jesteśmy placówką działającą na podstawie wpisu do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowy.

Nasze prywatne przedszkola w Częstochowie oferują najlepsze formy edukacyjne swoim podopiecznym.

Edukacja dzieci obejmuje:

  • Realizacja Podstawy Programowej określonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej,
  • naukę języka angielskiego,
  • naukę języka chińskiego,
  • grupowe i indywidualne zajęcia logopedyczne,
  • gimnastykę ogólnorozwojową („Ruch rozwijający Weroniki Sherborne”, Carola Orffa, Rudolfa Labana, metoda Kniessów),
  • dziecięcą matematykę wg Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej,
  • koncepcję pedagogiki Celestyna Freineta,
  • pedagogikę zabawy,
  • metodę aktywnego słuchania muzyki wg Batti Strauss,
  • stałą współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

przedszkole czynne:

7.00 - 17.00

telefon kontaktowy:

698 500 992
zapraszamy